-, -. “Preliminaries: Session 1919-20”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, vol. 54, Nov. 1920, p. i-xxxi , doi:10.9750/PSAS.054.prelims.