-, .-. (1979) “Preliminaries: Session 1976-7”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 108, p. i-xlix. doi: 10.9750/PSAS.108.prelims.