-, .-. (1929) “Preliminaries: Session 1928-9”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 63, p. i-xlvii. doi: 10.9750/PSAS.063.prelims.