-, .-. (1920) “Preliminaries: Session 1919-20”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 54, p. i-xxxi . doi: 10.9750/PSAS.054.prelims.