Simpson, W Douglas. 1958. “Finavon Castle”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 89 (November):398-416. https://doi.org/10.9750/PSAS.089.398.416.