-, -. 1889. “Preliminaries: 109th Session (1888-9)”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 23 (November):i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.023.prelims.