-, .-. (1979). Preliminaries: Session 1976-7. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 108, i-xlix. https://doi.org/10.9750/PSAS.108.prelims