-, .-. (1929). Preliminaries: Session 1928-9. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 63, i-xlvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.063.prelims