-, .-. (1915). Preliminaries: Session 1914-5. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 49, i-xxxv. https://doi.org/10.9750/PSAS.049.prelims