-, .-. (1891). Preliminaries: 111th session (1890-1). Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 25, i-xxxvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.025.prelims