-, .-. (1880). Preliminaries: 100th session (1879-80). Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 14, i-xxxviii. https://doi.org/10.9750/PSAS.014.prelims