[1]
-, .-. 1979. Preliminaries: Session 1976-7. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 108, (Nov. 1979), i-xlix. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.108.prelims.