[1]
Davies, R.W. 1979. Roman Scotland and Roman auxiliary units. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 108, (Nov. 1979), 168–173. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.108.168.173.