[1]
Robertson, A.S. 1952. Roman Coins found in Scotland. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 84, (Nov. 1952), 137–169. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.084.137.169.