[1]
Thomas, F.W.L. 1885. Proposed Correction of the Text of ’Leges Inter Brettos et Scottos.’. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 19, (Nov. 1885), 73–74. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.019.73.74.