-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 94, Nov. 1963, p. i-xxxii, doi:10.9750/PSAS.094.prelims.