-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 30, Nov. 1896, p. i-xxxviii, doi:10.9750/PSAS.030.prelims.