-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 24, Nov. 1890, p. i-xxxvii, doi:10.9750/PSAS.024.prelims.