-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 23, Nov. 1889, p. i-xxxvi, doi:10.9750/PSAS.023.prelims.