-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 21, Nov. 1887, p. i-xxxvi, doi:10.9750/PSAS.021.prelims.