-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 20, Nov. 1886, p. i-xxxvi, doi:10.9750/PSAS.020.prelims.