-, -. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 13, Nov. 1879, p. i-xxxvii, doi:10.9750/PSAS.013.prelims.