-, -. “Preliminaries for Part II”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 11, Nov. 1876, p. iv-xxxv, doi:10.9750/PSAS.011.prelims.2.