Thomas, F. “Notes on the Lewis Chessmen”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, Vol. 4, Nov. 1863, pp. 411-3, doi:10.9750/PSAS.004.411.413.