-, - (1896) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 30, p. i-xxxviii. doi: 10.9750/PSAS.030.prelims.