-, - (1895) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 29, p. i-xl. doi: 10.9750/PSAS.029.prelims.