-, - (1894) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 28, p. i-xxxv. doi: 10.9750/PSAS.028.prelims.