-, - (1892) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 26, p. i-xxxvii. doi: 10.9750/PSAS.026.prelims.