-, - (1891) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 25, p. i-xxxvii. doi: 10.9750/PSAS.025.prelims.