-, - (1890) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 24, p. i-xxxvii. doi: 10.9750/PSAS.024.prelims.