-, - (1889) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 23, p. i-xxxvi. doi: 10.9750/PSAS.023.prelims.