-, - (1887) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 21, p. i-xxxvi. doi: 10.9750/PSAS.021.prelims.