-, - (1886) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 20, p. i-xxxvi. doi: 10.9750/PSAS.020.prelims.