-, - (1879) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 13, p. i-xxxvii. doi: 10.9750/PSAS.013.prelims.