-, - (1852) “Preliminaries for Part I”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 1, p. i–xvi. doi: 10.9750/PSAS.001.prelims.1.