-, - (2000) “Preliminaries”, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 129, p. i-xi. doi: 10.9750/PSAS.129.prelims.