-, -. 1915. “Preliminaries: Session 1914-5”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 49 (November):i-xxxv. https://doi.org/10.9750/PSAS.049.prelims.