-, -. 1892. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 26 (November), i-xxxvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.026.prelims.