-, -. 1891. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 25 (November), i-xxxvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.025.prelims.