-, -. 1890. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 24 (November), i-xxxvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.024.prelims.