-, -. 1889. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 23 (November), i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.023.prelims.