-, -. 1888. “Preliminaries: 108th Session (1887-8)”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 22 (November):i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.022.prelims.