-, -. 1886. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 20 (November), i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.020.prelims.