-, -. 1879. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 13 (November), i-xxxvii. https://doi.org/10.9750/PSAS.013.prelims.