-, -. 1862. “Preliminaries”. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland 3 (November), i-xvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.003.prelims.