-, -. (1889). Preliminaries. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 23, i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.023.prelims