-, .-. (1887). Preliminaries: 107th session (1886-7). Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 21, i-xxxvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.021.prelims