-, -. (1862). Preliminaries. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 3, i-xvi. https://doi.org/10.9750/PSAS.003.prelims