[1]
Robertson, A. 1974. Roman coins found in Scotland, 1961-70. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 103, (Nov. 1974), 113-168. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.103.113.168.