[1]
Gordon, C.A. 1958. Notes: (2) Carved stone at Cross-Stone, Ellon. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. 89, (Nov. 1958), 444. DOI:https://doi.org/10.9750/PSAS.089.444.